Aktiviteter 2019

   
   

Marts:

9/3 -

 Marinestøtternes 23. ordinære generalforsamling - kl. 11.
 
Lørdagsfrokost i Marinestuen - kl. 13.                                  Tilmelding.

   
   

April:

3/4 -

 Skafning - kl. 18 efterfulgt af foredrag                                   Tilmelding.

 v/ CH/MHV kommandør Henrik Holck Rasmussen - kl. 19.

 Emne: "Marinehjemmeværnet - i dag og i morgen".

20/4 -

 Påskefrokost i Marinestuen - kl. 13.                                      Tilmelding.
   
   

Maj:

9/5 -

 Buketlægning på Kastrup Kirkegård - kl. 14.

18/5 -

 Sendemandsmøde i Randers.                                                Tilmelding.
   
   

juni:

5/6 -

 'NAVY DAY' - kl. 13 - 16.30 Dragør Fort & Havn.

              fri adgang - færdsel på eget ansvar.

8/6 -

 Pinsefrokost i Marinestuen - kl. 13.  Sæsonafslutning.      Tilmelding.

   


MARINESTUEN ER LUKKET indtil sæsonåbningen 10/8

   
   

15/6 -

 Markering af Dannebrogs 800 års jubilæum.                Nærmere tilgår.

              (se koncept for Dannebrog 800)

   
   

juli:

   
   

august:

10/8 -

 Sæsonåbning i Marinestuen - kl. 13.                                      Tilmelding.

 Motionscykling - kl. 8.30 - 12.                                                 Tilmelding.

25/8 -

 Jubilarstævne                                                                       For tilmeldte.
   
   

september:

5/9 -  Danmarks Nationale Flagdag.