Aktiviteter 2020

   
   

Februar:

29/2 -

 32. ordinære generalforsamling - kl. 11.           Tilmelding til skafning.

   
   

Marts:

14/3 -

 Marinestøtternes 24. ordinære generalforsamling - kl. 11.

   

April:

11/4 -

 Påskefrokost i Marinestuen - kl. 13.                                      Tilmelding.
   
   

Maj:

9/5 -

 Sendemandsmøde i Svendborg.                                          Tilmelding.

30/5 -

 Pinsefrokost i Marinestuen - kl. 13.                                      Tilmelding.