Aktiviteter 2020

   
   

Marts:

14/3 -

 Marinestøtternes 24. ord. generalforsamling - kl. 11.            UDSAT 

 
24/3 -

 Skafning - kl. 18 efterfulgt af foredrag                                    UDSAT

 v/ landsformand, KK Steen Engstrøm - kl. 19.

 Emne: "Fremtidens Marineforening".

 

MARINESTUEN ER LUKKET marts og april

   

April:

11/4 -

 Påskefrokost i Marinestuen - kl. 13.                                        AFLYST

16/4 -

 H. M. Dronningen - 80 år.   Flag- & faneparade.                     AFLYST

26/4 -

 Udflugt til M/S Museet for Søfart i Helsingør,                        UDSAT
 
samt besøg i Helsingør MF.    Program følger.
   

Maj:

9/5 -

 Sendemandsmøde i Svendborg.                                            UDSAT

30/5 -

 Pinsefrokost i Marinestuen - kl. 13 Sæsonafslutning       Tilmelding.
   

MARINESTUEN ER LUKKET indtil sæsonåbningen 8/8

juni:

   
   

juli:

   
   

august:

8/8 -

 Sæsonåbning i Marinestuen - kl. 13.                                     Tilmelding.

 Motionscykling - kl. 8.30 - 12.                                                 Tilmelding.

30/8 -

 Jubilarstævne                                                                      For tilmeldte.
   
   

september:

5/9 -  Danmarks Nationale Flagdag.