Afdelingen

 

Amager Marineforening (AMF) af 1988 er én af 76 lokalafdelinger af Danmarks Marineforening, hvis formål er:

’at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenestgørende under Orlogsflaget, eller er eller har haft ansættelse til søs’.

Marineforeningen er upolitisk og uafhængig af fagpolitiske interesser.

AMF er registreret som forening under Tårnby Kommune.

AMF ledes af en bestyrelse på 5 personer, valgt på generalforsamling. På generalforsamling vælges desuden 2 bestyrelsessuppleanter,  2 revisorer,    1 revisorsuppleant samt 1 flagbærer og 1 reserveflagbærer.

Generalforsamlinger afholdes ordinært inden udgangen af februar måned.

AMF har, med godkendelse fra landsbestyrelsen, udgivet et lokalt tillæg til Marineforeningens landsdækkende vedtægter. Tillægget benævnes ’Lokalbestemmelser’.

AMF:   -    har p.t. 44 medlemmer,

             -    har etableret egen Marinestue, der danner rammen om

                  afdelingens aktiviteter,

             -    udgiver medlemsbladet ’Loggen’ 4 gange årligt.