Afdelingen

 

Amager Marineforening (AMF) af 1988 er én af 74 lokalafdelinger af Danmarks Marineforening, hvis formål er:

’at styrke nationens interesse for Søværnet og søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenestgørende under Orlogsflaget, ansat til søs eller nærer særlig interesse for det maritime miljø.’

Marineforeningens værdigrundlag:

Som en traditionsbærende forening arbejder Danmarks Marineforening, gennem sit landsdækkende virke, for at fastholde og formidle Danmarks maritime kulturarv, samt at udbrede interessen for Søværnet og søfarten.

Danmarks Marineforening er en demokratisk, royalistisk, upolitisk forsvarspositiv forening, der hylder mangfoldigheden, såvel i samfundet som i foreningen, hvor der er rum og plads til alle

AMF er registreret som forening under Tårnby Kommune.

AMF ledes af en bestyrelse på 5 personer, valgt på generalforsamling. På generalforsamling vælges desuden 2 bestyrelsessuppleanter,  2 revisorer,                1 revisorsuppleant samt 1 flagbærer og 1 reserveflagbærer.

Generalforsamlinger afholdes ordinært inden udgangen af februar måned.

AMF har, med godkendelse fra landsbestyrelsen, udgivet et lokalt tillæg til Marineforeningens landsdækkende vedtægter. Tillægget benævnes ’Lokalbestemmelser’.

AMF:

-   har p.t. 45 medlemmer

-   deler værested med 4 andre foreninger og har indrettet Marinestue der 

-   udgiver medlemsbladet ’Loggen’ 4 gange årligt og lejlighedsvis

    også "Sidste Nyt"