Aktiviteter 2021

   
   
   

januar:

   
10/1 -

 Nytårsgudstjeneste for "Det Blå Danmark"

 i Holmens Kirke - kl. 14.                                                                  AFLYST

   
   
   

februar:

   

27/2 -

 33. ordinære generalforsamling - kl. 11.                                       UDSAT

   
   
   
   

marts:

   
   
   

april:

   
   
   

maj:

   

1/5 -

 Sendemandsmøde i Skagen.                                                       UDSAT