Optagelse

Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder:

  1. Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemme-værnet eller

  2. Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet eller som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.

 

Som synligt bevis på  medlemskabet modtager man Marineforeningens

medlemsemblem.

   
BLIV MEDLEM
KLIK HÉR --->