Aktiviteter

Aktiviteterne er mangfoldige:

-    ugentlig åbning af Marinestuen, hvor medlemmer mødes og kammerat-

     skabet udvikles,

-    foredrags-, film- og sangaftener,

-    udflugter og besøg,

-    besøg i eller af anden afdeling,

-    motionscykling og nytårsmønstring,

-    årlig sommerfest og stiftelsesfest,

-    generalforsamling.

Endvidere kan man deltage i Marineforeningens årlige 'sendemandsmøde',

i det årlige 'Jubilarstævne' på Holmen (primært for jubilarer i Søværnet),

og i 'Nordisk Orlogsstævne' (lige år).

Se vores aktivitetskalender --»